Router, Switch, Modem không phải là những thiết bị đơn giản khi nói đến vấn đề thiết lập hay cấu hình. Nếu lần đầu tiếp xúc với chúng hẳn bạn sẽ chẳng biết làm cách nào để reset modem, đổi mật khẩu Wifi và trăm thứ hầm bà lằng khác. Hãy để chuyên mục này giúp đỡ bạn một tay.

  • Cách kích hoạt IPv6 trên router TP-Link WiFi 6 Cách kích hoạt IPv6 trên router TP-Link WiFi 6
    Nhà cung cấp dịch vụ Internet nên cung cấp kết nối IPv6 và nếu có khả năng, bạn nên bật IPv6 trên router. Những lợi ích của việc thực hiện chuyển đổi này bao gồm bảo mật tốt hơn và tốc độ cải thiện hơn một chút.
  • Cách tạo và thêm TP-Link ID vào router TP-Link WiFi 6 Cách tạo và thêm TP-Link ID vào router TP-Link WiFi 6
    TP-Link ID là tài khoản dựa trên đám mây mà bạn có thể sử dụng trên tất cả các router TP-Link WiFi 6, hệ thống WiFi mesh và các thiết bị gia đình thông minh.