• Cách sử dụng mã QR trong Video Star Cách sử dụng mã QR trong Video Star
    Mã QR là hình ảnh mã vạch chứa dữ liệu ở định dạng cài đặt cụ thể trong Video Star. Điều này có nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa clip và lưu cài đặt của nó bằng cách xuất nó dưới dạng mã QR.
  • Cách dùng Windows Movie Maker chỉnh sửa video Cách dùng Windows Movie Maker chỉnh sửa video
    Windows Movie Maker là công cụ chỉnh sửa video có sẵn trên máy tính Windows, giúp bạn tạo video từ hình ảnh với nhiều hiệu ứng khác nhau, chỉnh sửa video với các thiết lập cơ bản.