• Cách xuất, download dữ liệu Google Maps Cách xuất, download dữ liệu Google Maps
    Nếu muốn tạo một bản sao lưu hoặc sử dụng một dịch vụ bản đồ khác, bạn hoàn có thểxuất và download dữ liệu Google Maps của mình về máy tính một cách dễ dàng.
  • Cách lưu lại lịch sử di chuyển trên Google Maps Cách lưu lại lịch sử di chuyển trên Google Maps
    Google Maps có tính năng lưu lại lịch sử di chuyển để chúng ta xem lại chi tiết những địa điểm mà mình đã đến bất cứ khi nào cần. Đây là tính năng Dòng thời gian trên Google Maps.