Tuyển tập những bài hướng dẫn lập trình JavaScript cơ bản, giúp bạn làm quen và nắm được những kiến thức cốt lõi của ngôn ngữ lập trình này.

 • Java và JavaScript có gì khác nhau? Java và JavaScript có gì khác nhau?
  Mặc dù tên của Java và JavaScript dường như có sự liên quan (JavaScript có vẻ như là một script trong Java?), nhưng đó là điểm tương đồng duy nhất. Hai ngôn ngữ này không liên quan gì đến nhau xét về mặt kỹ thuật.
 • != và !== trong JavaScript khác gì nhau? != và !== trong JavaScript khác gì nhau?
  JavaScript bao gồm các toán tử như trong các ngôn ngữ khác. Một toán tử thực hiện một số thao tác trên một hoặc nhiều toán hạng (giá trị dữ liệu) và tạo ra một kết quả. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về 2 toán tử != và !== trong JavaScript.
 • == và === trong JavaScript khác gì nhau? == và === trong JavaScript khác gì nhau?
  Toán tử == so sánh cân bằng trừu tượng (abstract equality), tức là nó thực hiện các chuyển đổi loại cần thiết trước khi so sánh đẳng thức. Còn toán tử === so sánh cân bằng nghiêm ngặt (strict equality), nghĩa là nó sẽ không thực hiện chuyển đổi loại.
 • TypeScript là gì? Cài đặt TypeScript ra sao? TypeScript là gì? Cài đặt TypeScript ra sao?
  Các ngôn ngữ sử dụng biến tĩnh có thể mang lại sự ổn định hơn và giảm lỗi trong code. TypeScript thu hẹp khoảng cách giữa JavaScript và những quy tắc lập trình truyền thống.
 • 9 câu hỏi phỏng vấn JavaScript phổ biến 9 câu hỏi phỏng vấn JavaScript phổ biến
  Nếu đã lỡ “phải lòng” và có ý định tìm một công việc nào đó có liên quan đến ngôn ngữ này, bạn chắc chắn sẽ cần xem lại một số vấn đề để có thể tự tin thể hiện năng lực và kiến thức của mình trước các nhà tuyển dụng.
 • 5 ngôn ngữ lập trình hàm bạn nên biết 5 ngôn ngữ lập trình hàm bạn nên biết
  Nếu dành thời gian để tìm hiểu xu hướng lập trình trên Internet, hẳn bạn đã nghe đến lập trình hàm (functional programming). Dưới đây là 5 ngôn ngữ lập trình hàm bạn nên biết.
 • Lập trình blockchain phần 2: Ngôn ngữ lập trình Javascript Lập trình blockchain phần 2: Ngôn ngữ lập trình Javascript
  Cùng với HTML và CSS, nó là một trong ba công nghệ cốt lõi trong World Wide Web Content Production. Javascript thường được sử dụng để tạo các trang web có độ tương tác cao.
 • Tổng hợp bài tập JavaScript có code mẫu Tổng hợp bài tập JavaScript có code mẫu
  Phần đầu sẽ là khoảng 40 bài tập JavaScript có giải mẫu, phía cuối bài viết là những bài tập JavaScript tự giải, những bài khó có kèm theo hướng dẫn, giải thích cụ thể để các bạn không bị ngợp. Hy vọng chủ đề này sẽ hữu ích với các bạn đang tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình JavaScript.
 • Tìm hiểu về ES6 trong Javascript Tìm hiểu về ES6 trong Javascript
  ES6 đề cập đến phiên bản 6 của ngôn ngữ lập trình ECMA Script. ECMA Script là tên chuẩn cho JavaScript và phiên bản 6 là phiên bản tiếp theo sau phiên bản 5, được phát hành vào năm 2011.
 • JavaScript là gì? Internet có thể tồn tại mà không có JavaScript hay không? JavaScript là gì? Internet có thể tồn tại mà không có JavaScript hay không?
  Không phải ai cũng biết JavaScript là gì và nó hoạt động ra sao. Lịch sử phát triển lâu dài, lôi cuốn của JavaScript cũng như những gì chúng ta có thể làm với JavaScript vẫn còn nhiều người chưa biết.
 • Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScript Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScript
  Nắm được sự khá biệt giữa các trình duyệt web khác nhau để xử lý từng cái theo cách tốt nhất là vô cùng quan trọng. Vì thế, bạn phải biết được trang web của bạn đang chạy trên trình duyệt nào từ đó mới có thể đưa ra cách xử lý phù hợp.
 • Image Map trong JavaScript Image Map trong JavaScript
  Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở Client-Side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>.
 • Debug trong JavaScript Debug trong JavaScript
  Trong khi mã hóa chương trình, các nhà lập trình có thể tạo ra các lỗi. Một lỗi trong một chương trình hoặc một script được xem như là một bug.
 • Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript
  Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins. Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla.
 • Hiệu ứng (Animation) trong JavaScript Hiệu ứng (Animation) trong JavaScript
  Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo một hiệu ứng phức tạp, không giới hạn.
 • Form Validation trong JavaScript Form Validation trong JavaScript
  Form Validation thường được sử dụng trên Server, sau khi Client đã nhập tất cả dữ liệu cần thiết và sau đó nhấn nút Submit.
 • Xử lý lỗi trong JavaScript Xử lý lỗi trong JavaScript
  Có 3 kiểu lỗi trong chương trình: (a) lỗi cú pháp (Syntax Error), (b) lỗi trong khi chạy chương trình (Runtime Error), và (c) lỗi về tính logic của cấu trúc chương trình (Logical Error).
 • Document Object Model (DOM) trong JavaScript Document Object Model (DOM) trong JavaScript
  Mỗi trang web cư ngụ bên trong một cửa sổ trình duyệt mà có thể xem như là một đối tượng.
 • Regular Expression và RegExp trong JavaScript Regular Expression và RegExp trong JavaScript
  Một Regular Expression là một đối tượng miêu tả một pattern của các ký tự.