Cài đặt Windows XP

Do Windows XP có nhiều phiên bản như: Pro/Home thường (bán cho người sử dụng), Pro/Home OEM (dành cho nhà sản xuất máy tính), do đó trước khi cài đặt Windows XP các bạn chú ý vài đặc điểm sau: - Bản Pro dành cho hệ thống mạng, bản Home dành cho máy gia đình nên phần quản lý hệ thống, mạng sẽ nhẹ nhàng hơn bản Pro và đòi hỏi cấu hình máy thấp hơn. - Bản Pro thường có thể cài mới hay nâng cấp từ Windows 98/ME/NT/2000. Bản Home thường cho phép nâng cấp từ Windows 98/ME và đặc biệt là cả 2 bản đều không cho phép nâng cấp từ Windows 95. - Bạn có thể nâng cấp từ XP Home lên XP Pro nhưng ngược lại thì không được. - Không nên nâng cấp từ bản OEM thành bản thường vì có thể làm mất dữ liệu đang có trên ổ cứng do lỗi của chương trình cài đặt (Microsoft đã tuyên bố sẽ phát hành bản sửa lổi). - Bản Pro/Home OEM chỉ cho phép cài mới, không thể dùng bản nầy để nâng cấp. - Trong các cách cài đặt: Boot từ CDRom Windows XP rồi tự động cài, khởi động bằng đĩa cứng hay đĩa mềm rồi cài từ dấu nhắc Dos, cài trong Windows. Nhanh nhất là Boot từ CDRom, lâu nhất là cài từ dấu nhắc Dos. Chú ý: Các đĩa sao chép Windows XP không nghiêm chỉnh sẽ không Boot được.
Thứ Năm, 06/11/2003 02:35