SQL Server Management Studio 18.7 có gì mới?

Bản phát hành SQL Server Management Studio (SSMS) 18.7 hiện đã có sẵn để tải xuống. Hôm nay, Vocvach sẽ chia sẻ một số cập nhật từ bản phát hành và những điều đang diễn ra trong SQL Server Management Studio.

Bản phát hành 18.7 là bản phát hành chính thứ ba của SSMS vào năm 2020 và mở rộng cam kết trong việc cung cấp công cụ chất lượng để quản trị cơ sở dữ liệu. Những thay đổi chính bao gồm:

Cài đặt với Azure Data Studio

SQL Server Management Studio là một công cụ nền tảng cho nhiều người làm việc với các giải pháp dữ liệu của Microsoft. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2018, Azure Data Studio là một môi trường desktop đa nền tảng và mã nguồn mở dành cho các chuyên gia dữ liệu, sử dụng họ Azure Data gồm các giải pháp nền tảng dữ liệu đám mây và tại chỗ.

Về mặt kiến ​​trúc, SQL Server Management Studio từ lâu đã được kết hợp với các công cụ bổ sung, bao gồm Profiler, Database Engine Tuning Advisor (DTA) và Database Mail. Khi Azure Data Studio tiếp tục phát triển, trải nghiệm công cụ dữ liệu của Microsoft trên Windows đã trở thành sự kết hợp giữa SSMS và Azure Data Studio. Bắt đầu từ phiên bản 18.7 của SQL Server Management Studio, Azure Data Studio được tự động cài đặt cùng với SSMS.

Người dùng SQL Server Management Studio sẽ có thể hưởng lợi từ những đổi mới trong Azure Data Studio, cho dù môi trường của họ là đám mây, tại chỗ hay kết hợp.

Extended Events

Extended Events là một hệ thống giám sát hiệu suất gọn nhẹ, cho phép người dùng thu thập dữ liệu cần thiết để theo dõi và khắc phục sự cố trong SQL Server. Một trong những cách để cấu hình phiên Extended Events là thông qua New Session Wizard trong SQL Server Management Studio.

Một trong những sự kiện có thể được theo dõi bởi Extended Events là việc chờ server. Với mỗi phiên bản công cụ SQL mới, các kiểu chờ bổ sung được giới thiệu. Điều này đôi khi thay đổi wait_type_id cho một wait type được đặt tên. Phiên bản mới nhất của SQL Server Management Studio bổ sung khả năng tạo script cho Extended Events, trong đó các wait type được lọc theo tên thay vì wait_type_id.

Các wait type được lọc theo tên thay vì wait_type_id
Các wait type được lọc theo tên thay vì wait_type_id

Tìm tùy chọn mới này trong hộp thoại New Session thuộc Extended Events trong Object Explorer.

Quản lý dựa trên policy

Quản lý dựa trên policy là một tính năng để quản lý một hoặc nhiều phiên bản của SQL Server thông qua các policy. Những policy này là các điều kiện do người dùng tạo, áp dụng cho những đối tượng cơ sở dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể muốn đảm bảo rằng tùy chọn cơ sở dữ liệu AUTO_SHRINK được tắt trên những cơ sở dữ liệu đã chọn, vì vậy bạn tạo một điều kiện để kiểm tra tùy chọn AUTO_SHRINK. Các policy được đánh giá theo yêu cầu, thay đổi hoặc theo lịch trình, mang lại sự linh hoạt trong ứng dụng từ thủ công đến tự động.

Tính năng quản lý dựa trên policy được truy cập trong SQL Server Management Studio trong Management (Policy Management). Việc bắt đầu với tính năng quản lý dựa trên policy có thể được tăng tốc bằng cách nhập các policy mẫu có sẵn cho SQL Server. Vào tháng 9, các policy này đã được thêm vào bộ sưu tập mã nguồn mở của những mẫu SQL Server để tạo điều kiện sử dụng và cải tiến chúng.

Bạn có thể truy cập các policy mẫu này trên kho lưu trữ GitHub và những đóng góp của bạn cho các phương pháp hay nhất này đều được hoan nghênh.

Các bản cập nhật thường xuyên cho SQL Server Management Studio sẽ tiếp tục được phát hành theo chu kỳ hàng quý và phản hồi của người dùng là một phần không thể thiếu trong đó.

Xem thêm:

Thứ Hai, 09/11/2020 15:50