Thủ thuật Word, Excel, cách chuyển PDF sang Word, hàm excel và rất nhiều thủ thuật văn phòng hữu ích khác.

  • Cách ghi chú nhanh cuộc họp trong Google Docs Cách ghi chú nhanh cuộc họp trong Google Docs
    Để ghi chú nhanh cuộc họp thì bạn có thể thực hiện nhanh trong Google Docs mà không cần phải thực hiện thêm thao tác mở cuộc họp từ Google Calendar.
  • Cách thêm ngắt trang trong Google Docs Cách thêm ngắt trang trong Google Docs
    Tính năng ngắt trang trong Google Docs cũng giống như tính năng ngắt trang trong Word. Khi ngắt trang thì bạn có thể tách các phần khác nhau trong văn bản thành từng đoạn riêng biệt.